Støtte

Fonden er en selvejende institution, der har til formål at yde støtte til dansk biblioteksvæsen, specielt dansk folkebiblioteksvæsen. Som eksempler kan nævnes projekter vedrørende specielle biblioteksopgaver, forsøgsvirksomhed, gennemførelse af undersøgelser af særlig områder af dansk biblioteksvæsen, hædersgaver som anerkendelse af fortjenstfuld indsats samt støtte til udgivelse af bøger og andre relevante materialer.

Fondens midler kan ikke anvendes til støtte af projekter, der har forretningsmæssig karakter.
Fondens midler kan ej heller anvendes til støtte af den selvejende institution "Indbindingscentralen".

• Legatuddeling sker i maj og november måned efter ansøgning.
• Der er årligt ca. 300.000 kr. til rådighed
BEMÆRK!! Næste ansøgningsfrist er 1. maj 2019 til 1. november 2019

• Svar på ansøgningen kan forventes henholdsvis ultimo juni/december

Bemærk! Bemærk! Fonden lægger især vægt på disse to indsatsområder, der støtter bibliotekernes formidlingsindsats:
• Projekter der støtter social formål og integration
• Projekter der støtter bibliotekernes indsatser i den Åbne Skole


Hvem kan søge:

Alle med tilknytning til Biblioteksvæsenet eller som arbejder med projekter, der kan have betydning for biblioteksvæsenet.

Der benyttes ikke særlige skemaer, - men ansøgningen skal indeholde:

• projektbeskrivelse.
• projektets økonomisk forhold.
• evt. anbefalinger.
• e-mail adresse på projektets kontaktperson.

Ansøgningerne sendes til fondsbestyrelsen

Edvard Pedersens Biblioteksfond
c/o Skive Bibliotek
Østergade 25
7800 Skive
Email: skivebibliotek@skivekommune.dk