Information

Fondens midler er tilvejebragt af fondens stifter Edvard Pedersen og den selvejende institution "Indbindingscentralen". Fonden kan modtage gaver, arv og lignende.

Fondens kapital anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med Justitsministeriets regler om anbringelse af legatmidler. Konti for fondens værdipapirer i Værdipapircentralen og det kontoførende institut skal lyde på fondens navn. Andre værdipapirer skal, hvor det er muligt, noteres som tilhørende fonden.

Hvert år henlægges 15% af fondens udbytte til fondens kapital. Efter afholdelse af fondens administrationsudgifter uddeles det resterende udbytte i overensstemmelse med fondens formål. Ikke anvendt udbytte i de enkelte regnskabsår vil efter bestyrelsens bestemmelse kunne overføres som disponibel beholdning til anvendelse i følgende år eller henlægges til fondens kapital.