Afviste projekter

Fonden er en selvejende institution, der har til formål at yde støtte til dansk biblioteksvæsen, specielt dansk folkebiblioteksvæsen. Som eksempler kan nævnes projekter vedrørende specielle biblioteksopgaver, forsøgsvirksomhed, gennemførelse af undersøgelser af særlige områder af dansk biblioteksvæsen, stipendier til studierejser og hædersgaver som anerkendelse af fortjenstfuld indsats samt støtte til udgivelse af bøger og andre relevante materialer.

Afviste projekter år 2014

Studieophold i London i forbindelse med bacheloruddannelse i økonomi.
Studieophold i Paris for erhvervsøkonomistuderende.
Studietur til Brasilien for journaliststuderende.
Studieophold i USA for litteraturvidenskabsstuderende.
Udvidelse af lydbogssamling til bibliotek
Studieophold i New York for studerende i design og innovation.
Studieophold i USA for erhvervsøkonomistuderende
Studieophold i Prag i forbindelse med studier på IVA
Studieophold i London for studerende i logistik og strategi.
Studiestøtte til STX-studerende
Studieophold i Spanien i forbindelse med studier i sprog, litteratur og kultur.
Studieophold i udlandet til tandlægestuderende.
Studieophold i England for bygningskonstruktørstuderende

Afviste projekter år 2013

Studieophold i USA i forbindelse med bacheloruddannelse i Information Management.
Studieophold i New Zealand i forbindelse med uddannelsen til bygningskonstruktør
Studieophold i Berlin som en del af studiet ved IVA
Studieophold på New York Film Acadamy
Studieophold i Barcelona i forbindelse med kemi og teknologi studie.
Studieophold i Prag som en del af medie- og journalist studiet.
Studieophold i Hong Kong i forbindelse med bacheloruddannelse i Science in Economics and Business Administration

Afviste projekter år 2012

Studieophold i USA i forbindelse med bacheloruddannelse i marketing og management.
Studieophold i USA for teologistuderende
Studieophold i USA for veterinærstuderende
Ophold i Sydkorea i forbindelse med Koreastudier
Ophold til Sydney for studerende i Interkulturel markedskommunikation
Studieophold i USA for bachelor studerende indenfor Informationsvidenskab og Kulturformidling
Studieophold i Frankrig i forbindelse med en Master i Ledelse
Studieophold i USA for studerende i International Sales and Marketing Management
Studieophold i Malaysia for studerende i Erhvervsøkonomi og Informationsteknologi
Ophold i udlandet i forbindelse med studiet Medievidenskab
Studieophold i New Zeeland for bygningskonstruktør studerende

Afviste projekter år 2011

Praktikophold i Chicago for design studerende
Studieophold på sanginstitut
Udviklingsophold i USA for sociologistuderende
Inventar til filmfremvisningsrum
Studietur til Rom for journalist- og fotografstuderende
Studieophold i USA i forbindelse med bacheloruddannelse i informationsvidenskab
Studieophold i London for jurastuderende
Studieophold i Skotland for historiestuderende
Kunstinspirerende tur til Nepal
Studieophold i USA i forbindelse med kandidatuddannelse indenfor finansiering og strategi
Udvekslingstur til Bruxelles for business og law studerende
Studieophold i USA for kadidatstuderende i innovation og business development
Sprogskoleophold i Spanien
Studieophold i USA for studerende ved cand.merc.aud-studiet
Studieophold i England for cand.negot studerende ved universitetet
Praktikophold på Fillippinerne for pædagogstuderende
Studierejse til USA som inspiration til bogudgivelse
Bachelorprojekt for musikstuderende
Studieophold i Singapore for bachelorstuderende i marketing og management communication

Afviste projekter år 2010

Universitetsophold i USA for kandidatstuderende ved Universitet.
Sommerkursus i Kina, for religionsstuderende ved Universitet.
Overbygning af guldsmedeuddannelse i USA.
Studieophold i Australien for sygeplejestuderende.
Praktikophold i Californien, for kandidat studerende i IT Informationsvidenskab.
Udgivelse af undervisningsmateriale til Gymnasiet.
Forskningsophold i USA for medicinstuderende.
Studieophold i England efter gymnasiet.
Universitetsophold i England, indenfor kommunikation og medier.
Ingeniør studerendes praktikophold i Tanzania.
Studieophold i Bruxelle i forbindelse med bacheloruddannelse i finans.
Studietur til New York for civilingeniør studerende.
Studietur til Indien i forbindelse med økonomistudier på Universitet.
Udvekslingsophold på Hawaii som studerende på humanistisk linie ved universitetet.
Støtte til hjælpearbejde og husleje i lokal kirke.
Produktion af kortfilm i Tanzania.
Studieophold i Paris som cand-merc.jur-studerende.
Collegeophold på Hawaii.
Studieophold på universitet i California, studieretning: International Business.
Studie- og fotoprojekt i Australien.
Studieophold i Australien indenfor sundhed og ernæring.
Studieophold i Berlin for sociologistuderende
Studieopholdd i California i forbindelse med BA uddannelse i sprog og kommunikation
Studieophold i England for studerende ved det Informationsvidenskablige Akademi
Studieophold i Australien indenfor International Business
Økonomisk støtte i forbindelse med studier ved Institut for Idræt
Studietur til Australien i forbindelse med studier ved Farmaceutisk Fakultet
Økonomisk støtte til studier ved Den europæiske Filmhøjskole
Økonomisk støtte til studier ved Københavns Film og Foto Skole
Økonomisk støtte til kostgymnasieophold
Studieophold i Spanien i forbindelse med Markedsføringsøkonom uddannelsen
Studieophold i Australien i forbindelse med studier i international økonomi

Afviste projekter år 2009

Ophold på musikalsk højskole.
Udvekslingsophold i Canada i forbindelse med bachelor på Handelshøjskolen.
Studieophold i Australien i forbindelse med uddannelse til international bygningskonstruktør.
HA studie på universitet.
Studierejse til New York for studerende ved Musikkonservatorium.
Film om kunst.
Studierejse til Indien i forbindelse med studie af religionsvidenskab ved universitetet.
Studierejse til Australien som engelsk studerende ved universitetet.
Praktikophold i Vietnam som studerende i dansk ved universitetet.
Støtte til research arbejde som studerende i etnografi og socialantropologi.
Studietur til Indien i forbindelse med uddannelse til cand.merc i international virksomhedsudvikling.
Støtte til resterende studieforløb ved arkitektskole.
Studietur til Berlin i forbindelse med litteraturvidenskabsstudie ved universitetet.
Padagogikstuderendes praktikophold samt indkøb af H.C. Andersens bøger til uddeling i udlandet.
Støtte til hjælpearbejde og husleje i lokal kirke.
Praktikophold i New Zealand i forbindelse med maskiningeniørstudie. Sprogrejse.
Studietur til Japan i forbindelse med uddannelse som møbelsnedker og møbeldesigner.
Studieophold i Kina i forbindelse med kinastudier ved universitetet.
Støtte til transport mellem bopæl og studie.
Støtte til uddannelse i Akustisk Teknologi.
Meritgivende studieophold i USA i forbindelse med kadidatuddannelse til Cand.Merc