Fonden

Fonden er en selvejende institution, der har til formål at støtte dansk biblioteksvæsen.

Som eksempler kan nævnes projekter vedrørende specielle biblioteksopgaver, forsøgsvirksomhed, gennemførelse af undersøgelser af særlige områder af dansk biblioteksvæsen, hædersgaver som anerkendelse af fortjenstfuld indsats samt støtte til udgivelser af bøger og andre relevante materialer.