Fonden

Fonden er en selvejende institution, der har til formål at støtte dansk biblioteksvæsen.

Som eksempler kan nævnes projekter vedrørende specielle biblioteksopgaver, forsøgsvirksomhed, gennemførelse af undersøgelser af særlige områder af dansk biblioteksvæsen, hædersgaver som anerkendelse af fortjenstfuld indsats samt støtte til udgivelser af bøger og andre relevante materialer.

"Med midlerne fra Edvard Pedersens Biblioteksfond har vi fået mulighed for at formidle vores projektresultater på KL's Sundhedskonference 2019, hvilket er en helt ny sammenhæng for Viborg Bibliotekerne og bibliotekerne generelt. Med vores tilstedeværelse som eneste kulturinstitution blandt de mange sundhedsaktører, skabte vi opmærksomhed og satte spot på bibliotekets engagement i indsatsen for styrkelse af borgernes mentale sundhed og trivsel - med kulturel aktivitet og fællesskab som driver. Konkret har det åbnet døre til det lokale Social- og Sundhedsudvalg og medført nye samarbejdsmuligheder lokalt og opmærksomhed omkring bibliotekernes rolle nationalt. For Viborg Bibliotekerne er det vigtigt også at synliggøre vores store samfundsmæssige engagement i helt nye sammenhænge, og via samarbejdet med Edvard Pedersens Biblioteksfond blev det muligt."
Britta Thuun-Petersen, Biblioteks- og Borgerservicechef, Viborg